Osaczony

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Hostage

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
16 Wrzesień

Premiera Światowa:World premiere:
09 Marzec 2005

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: