Oczy węża

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Snake Eyes

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
13 Listopad

Premiera Światowa:World premiere:
30 Lipiec 1998

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: