Oczy szeroko otwarte

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Einaym Pkuhot

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
2 Lipiec

Premiera Światowa:World premiere:
20 Maj 2009

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: