?>

Ocean’s Twelve: Dogrywka

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Ocean's Twelve

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
14 Styczeń

Premiera Światowa:World premiere:
08 Grudzień 2004

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: