?>

Ocalony

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Lone Survivor

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
14 Marzec

Premiera Światowa:World premiere:
12 Listopad 2013

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: