?>

Obywatel Havel

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Občan Havel

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
1 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
26 Styczeń 2008

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: