Obcy – 8. pasażer „Nostromo”

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Alien

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
14 Listopad

Premiera Światowa:World premiere:
25 Maj 1979

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: