?>

Nim diabeł dowie się, że nie żyjesz

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Before the Devil Knows You're Dead

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
28 Listopad

Premiera Światowa:World premiere:
06 Wrzesień 2007

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: