?>

Niewidoczni

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Dirty Pretty Things

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
28 Listopad

Premiera Światowa:World premiere:
05 Wrzesień 2002

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: