Najświętsza Panienka, koptowie i ja

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
La Vierge, les Coptes et Moi

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
16 Listopad

Premiera Światowa:World premiere:
11 Luty 2012

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: