Nagi peryskop

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Down Periscope

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
28 Czerwiec

Premiera Światowa:World premiere:
01 Marzec 1996

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: