?>

Mundial. Gra o wszystko

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Mundial. Gra o wszystko

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
23 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
15 Maj 2013

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: