Mr. Deeds – Milioner z przypadku

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Mr. Deeds

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
29 Listopad

Premiera Światowa:World premiere:
28 Czerwiec 2002

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: