?>

Miss Potter

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Miss Potter

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
13 Kwiecień

Premiera Światowa:World premiere:
03 Grudzień 2006

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: