Milion dolarów

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Milion dolarów

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
13 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
13 Maj 2011

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: