?>

Miki Mol i straszne płaszczydło

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Miki Mol i straszne płaszczydło

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
30 Kwiecień

Premiera Światowa:World premiere:
30 Kwiecień 1996

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: