?>

Michael Haneke. Zawód: reżyser

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Michael Haneke - Porträt eines Film-Handwerkers

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
31 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
17 Luty 2013

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: