Miasto 44

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Miasto 44

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
19 Wrzesień

Premiera Światowa:World premiere:
30 Lipiec 2014

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: