?>

Matki w mackach Marsa

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Mars Needs Moms

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
11 Marzec

Premiera Światowa:World premiere:
09 Luty 2011

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: