?>

Maryja, matka Jezusa

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Io sono con te

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
16 Sierpień

Premiera Światowa:World premiere:
03 Listopad 2010

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: