Martwa rzeka

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Black Water

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
6 Czerwiec

Premiera Światowa:World premiere:
03 Sierpień 2007

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: