?>

Marley i Ja

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Marley & Me

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
20 Marzec

Premiera Światowa:World premiere:
25 Grudzień 2008

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: