?>

I Love You Phillip Morris

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
I Love You Phillip Morris

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
21 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
18 Styczeń 2009

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: