?>

Leming

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Lemming

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
24 Listopad

Premiera Światowa:World premiere:
11 Maj 2005

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: