Ława przysięgłych

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Runaway Jury

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
26 Marzec

Premiera Światowa:World premiere:
09 Październik 2003

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: