?>

Kiss Kiss Bang Bang

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Kiss Kiss Bang Bang

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
13 Styczeń

Premiera Światowa:World premiere:
14 Maj 2005

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: