?>

King Kong

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
King Kong

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
14 Grudzień

Premiera Światowa:World premiere:
05 Grudzień 2005

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: