?>

Kariera Nikosia Dyzmy

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Kariera Nikosia Dyzmy

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
15 Marzec

Premiera Światowa:World premiere:
15 Marzec 2002

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: