?>

Kac Vegas w Bangkoku

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
The Hangover Part II

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
3 Czerwiec

Premiera Światowa:World premiere:
25 Maj 2011

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: