Jegomość Tischner i jego filozofia po góralsku

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Jegomość Tischner i jego filozofia po góralsku

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
11 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
11 Maj 2007

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: