?>

Jasminum

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Jasminum

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
5 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
05 Maj 2006

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: