Jan Paweł II – Santo Subito. Świadectwa świętości

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Jan Paweł II - Santo Subito. Świadectwa świętości

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
2 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
02 Maj 2014

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: