?>

Jan Paweł II: Nie lękajcie się

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Have No Fear: The Life of Pope John Paul II

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
24 Luty

Premiera Światowa:World premiere:
01 Grudzień 2005

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: