Jako w piekle, tak i na Ziemi

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
As Above, So Below

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
5 Wrzesień

Premiera Światowa:World premiere:
19 Sierpień 2014

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: