Infernal Affairs: Piekielna gra

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Mou gaan dou

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
4 Listopad

Premiera Światowa:World premiere:
12 Grudzień 2002

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: