?>

Impostor: Test na człowieczeństwo

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Impostor

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
14 Czerwiec

Premiera Światowa:World premiere:
04 Grudzień 2001

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: