Hotel

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Hotell

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
29 Sierpień

Premiera Światowa:World premiere:
06 Wrzesień 2013

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: