Hotel Transylwania

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Hotel Transylvania

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
9 Listopad

Premiera Światowa:World premiere:
08 Wrzesień 2012

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: