?>

Hotel Ruanda

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Hotel Rwanda

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
4 Listopad

Premiera Światowa:World premiere:
11 Wrzesień 2004

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: