?>

Hostel

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Hostel

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
3 Marzec

Premiera Światowa:World premiere:
17 Wrzesień 2005

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: