?>

Hania

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Hania

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
30 Listopad

Premiera Światowa:World premiere:
30 Listopad 2007

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: