Gusta i guściki

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Le goût des autres

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
8 Marzec

Premiera Światowa:World premiere:
01 Marzec 2000

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: