?>

Grindhouse: Planet Terror

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Planet Terror

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
12 Październik

Premiera Światowa:World premiere:
21 Czerwiec 2007

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: