?>

Goodbye Bafana

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Goodbye Bafana

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
7 Grudzień

Premiera Światowa:World premiere:
11 Luty 2007

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: