?>

Good Bye Lenin!

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Good Bye Lenin!

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
14 Listopad

Premiera Światowa:World premiere:
09 Luty 2003

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: