?>

Ja, Frankenstein

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
I, Frankenstein

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
24 Styczeń

Premiera Światowa:World premiere:
16 Styczeń 2014

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: