?>

E=mc²

Informacje o filmieInformation about the movie
Premiera w Polsce:Release date in Poland:
23 Sierpień

Premiera Światowa:World premiere:
23 Sierpień 2002

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: