?>

Dziękujemy za palenie

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Thank You for Smoking

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
11 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
09 Wrzesień 2005

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: