?>

Dzieje mistrza Twardowskiego

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Dzieje mistrza Twardowskiego

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
11 Marzec

Premiera Światowa:World premiere:
11 Marzec 1996

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: