?>

Duża ryba

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Big Fish

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
27 Luty

Premiera Światowa:World premiere:
10 Grudzień 2003

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: